Bernisse maakt een avance richting Spijkenisse

De gemeente Bernisse wil een verregaande samenwerking met de gemeente Spijkenisse onderzoeken. De gemeenten Spijkenisse en Bernisse werken al langer samen op verschillende terreinen.
In april 2011 is een stuurgroep en een projectgroep gevormd om de mogelijkheden tot verdere samenwerking in de toekomst te verkennen. Tot nu toe zijn twee opties onderzocht: een ambtelijke fusie, waarbij beide gemeenten vanuit één werkorganisatie bediend worden, en een centrumgemeente-constructie. Spijkenisse fungeert dan als centrumgemeente voor Bernisse. Bernisse besteedt een deel van de taken uit aan Spijkenisse maar blijft bestuurlijk zelfstandig. De Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse adviseert de centrumgemeente-constructie verder uit te werken. Het college van B&W van Bernisse vindt dit voor nu een goede oplossing, maar betwijfelt of dit ook voor de toekomst een duurzame oplossing is.


Het college van B&W legt de gemeenteraad van Bernisse daarom het voorstel voor om de Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse een derde optie te laten onderzoeken: die van een bestuurlijke fusie (lees: gemeentelijke herindeling). Burgemeester Bouvy-Koene licht toe: “Wij zijn een kleine gemeente en zien steeds meer taken op ons afkomen. Om ook voor de lange termijn de kwaliteit en continuďteit van dienstverlening aan onze inwoners te kunnen garanderen, is samenwerking noodzakelijk. Daarom willen we de Stuurgroep Spijkenisse-Bernisse vragen om ook de optie van een bestuurlijke fusie nader te onderzoeken”. De gemeentebesturen van Bernisse en Spijkenisse moeten voor 1 april 2013 de knoop doorhakken. Dan gaat het besluit naar de provincie Zuid-Holland, die tegen deze herindeling zeker geen bezwaar zal hebben. Per 1 januari 2015 zijn Bernisse en Spijkenisse dan 1 nieuwe gemeente.

Op 17 april spreekt de gemeenteraad van Bernisse over dit voorstel. Fractievoorzitter Marnix Trouwborst van de grootste oppositiepartij neemt al direct een voorzetje. De kritiek van de VVD’er op het huidige college is niet mals: “De gemeente Bernisse staat nu aan de rand van de afgrond. Het is een ingrijpende, maar onvermijdelijke beslissing om voor deze gemeentelijke herindeling te kiezen. Het is vooral zuur dat de 2200 kiezers op de LOB mede verantwoordelijk zijn voor deze situatie. De grootste partij in Bernisse (LOB) heeft willens en wetens een onervaren wethouder aan een zware taak gezet. Dat heeft in zeer moeilijke economische omstandigheden geleid tot een bestuur, dat slechts beheert. Met een goed bestuur had de gemeente veel beter kunnen functioneren.”

De oppositiepartij wil graag constructief samenwerken met alle gemeentes op het eiland Voorne-Putten. “Mijn analyse van de situatie is, dat de huidige samenwerking tussen de 5 gemeentes op het hele eiland niet genoeg zal zijn.” stelt Trouwborst. “Het liefst willen we werken aan de entiteit Voorne-Putten, die duidelijk en daadkrachtig naar buiten treed en gezamenlijk de grote problemen aanpakt. Het is heel jammer, dat Hellevoetsluis nu al dwarsligt. Daarom is de herindeling met Spijkenisse een eerste goed stap, maar ons doel ligt duidelijk verder.”
Martin M. Marcus
05-04-2012 22:10:54


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Bernisse maakt een avance richting Spijkenisse