De weg naar een fusie met Bernisse ligt open

Maar het is nu even de vraag, hoe die geasfalteerd gaat worden. De Spijkenisser gemeenteraad ging unaniem akkoord met een onderzoek naar de gemeentelijke herindeling van Bernisse en Spijkenisse.
Alle politieke partijen in Spijkenisse wilden in de gemeenteraads vergadering van vanavond graag hun zegje doen over het voorstel van het College van B&W om tot een herindeling op het eiland Voorne-Putten te komen. Tot de avond ervoor was er ook nog sprake van de mogelijkheid om een centrum gemeente te vormen. Daarin gaat het ambtelijk apparaat van de twee gemeenten intensief samenwerken. Maar de raad van Bernisse wil een stap verder gaan. Zij vragen nu om op een zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke herindeling tussen Spijkenisse en Bernisse een duurzame oplossing voor beide gemeentes kan zijn.

De grootste partij (ONS) vindt het een dapper besluit van de gemeente Bernisse. “Voor ONS is het ook een bijzondere vraag,” zei fractievoorzitter Jan van Dijk. “Wij blijven voorstander van het motto: Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal doen wat daar kan. We vinden het prettig dat Bernisse ons als een betrouwbare partner ziet. De partijpolitiek is hier ondergeschikt aan een duurzame oplossing.” Ook de PvdA kan zich goed vinden in de voorgestelde samenwerking. Sylvia Broekmeulen; “De samenwerking bevalt nu al goed!” De VVD wil best samenwerken, ook met de andere gemeentes op het eiland. “Maar er zijn natuurlijk vragen over de de effecten op de dienstverlening en de regionale samenwerking?” gaf raadslid Geurts aan: “We hebben nu al een beetje verkering en vinden elkaar leuk!”
Ook het CDA is eigenlijk voor een breder onderzoek naar een herindeling op het hele eiland, maar andere gemeentes denken daar helaas anders over. Daarom is het CDA, in tegenstelling tot het CDA in Bernisse, wel voor een onderzoek naar de fusie van de twee buurgemeentes. We moeten niet blijven focussen op een herindeling met 5 gemeentes, dat is een erg lange weg.

De SP is tegen een gedwongen herindeling, maar er is hier geen sprake van, dus ook deze partij is voor een onderzoek. “Als deze vraag 20 jaar geleden aan D66 gesteld zou zijn was onze partij faliekant tegen,” zei Arjun van der Dussen. “Een fusie tussen een groeikern en een gemeente die alleen beheert zou niet goed zijn. Nu zijn we allebei een beheergemeente, dus kijk vooral naar de toekomst. Voeg de nieuwe kernen Spijkenisse en Hekelingen gewoon bij de reeds bestaande kernen en noem het Bernisse!”

Burgmeester Salet is ook voor een krachtig en gedegen onderzoek; “Laten we wel één ding tegelijk doen. Het is beter werken met 2 partners, die weten wat ze willen. Dat is een goed uitgangspunt. Dan weten we voor de zomer waar we aan toe zijn. In het onderzoek moet ook goed gekeken worden naar de kosten en effecten.” Zij ondersteunde de gedachte van alle politieke partijen: “We moeten als twee gelijkwaardige partijen dit onderzoek ingaan.”
Martin M. Marcus
18-04-2012 23:58:05


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - De weg naar een fusie met Bernisse ligt open