Bouw theater uitstellen

(ingezonden opinie)

De ChristenUnie-SGP in Spijkenisse wil de bouw van het theater in het centrum van Spijkenisse uitstellen. De partijen hebben dat vorige week de gemeenteraad laten weten tijdens de behandeling van de kadernota. Uitstel van de bouw geeft de broodnodige financiële ruimte die noodzakelijk is voor andere investeringen in de stad.
Het theater van Spijkenisse moet ruim 26 miljoen euro gaan kosten. Een gigantisch bedrag en dat in een tijd van bezuinigingen en meer taken voor de gemeente. De ChristenUnie-SGP heeft twee jaar geleden al aangegeven dat er geen theater voor de hoofdprijs moet worden gebouwd. Dat het college van B&W ´gewoon´ doorgaat op de ingeslagen weg is niet logisch. In diverse plaatsen in ons land gaan theaters dicht of dreigt er sluiting. Wij maken ons ernstige zorgen over de levensvatbaarheid van het nieuwe theater. De kans is groot dat het gebouw nog meer gaat kosten dan die 26 miljoen. Zullen mensen in de toekomst eigenlijk wel naar het theater willen, ook wanneer de crisis langer aanhoudt? De kosten zullen de komende jaren in elk geval zwaar drukken op de gemeentebegroting.

In de gemeenteraad van Spijkenisse heeft de ChristenUnie-SGP aangegeven andere zaken prioriteit te willen geven. Wij geven de voorkeur aan goed onderhoud en beheer van de wijken, het behoud van zoveel mogelijk wijkcentra en het terugdringen van leegstand van winkels, kantoren en lege klaslokalen. Wij vinden deze zaken belangrijker dan te veel geld uitgeven aan grote bouwwerken in het centrum van de stad. Een goede bibliotheek en een theater zijn belangrijk, maar moeten in deze tijd goedkoper of uitgesteld worden tot betere tijden zich aandienen.

Bernard Tebrugge
Fractievoorzitter Christen Unie SGP
Redactie SN
10-07-2012 13:47:17


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Bouw theater uitstellen