Lokale ondernemers gekoesterd door PvdA

(ingezonden opinie)
Naar aanleiding van een bezoek aan de lokale ondernemers in het Centrum van Spijkenisse van jl. 10 juli heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in Spijkenisse schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.
De zorgwekkende geluiden over teruglopende omzetten en een beperkte binding met het winkelgebied vragen om een betere dan wel andere aanpak van de gemeente om in de toekomst een prettig en aantrekkelijk winkelgebied te behouden.

De PvdA wil graag weten van het college wat de gemeente allemaal doet al dan niet in samenwerking met de winkeliersvereniging om het winkelgebied aantrekkelijk te maken en te houden voor ondernemers en consumenten. Verder wil de PvdA weten of de gemeente bereid is om de route door het centrum te verduidelijken door de bewegwijzering aan te passen. Naast klachten over de bewegwijzering zet de PvdA ook haar vraagtekens bij de informatievoorziening rond het plaatsen van de nieuwe parkeermeters.

Naast het stellen van vragen heb ik, Wouter Struijk, contact opgenomen met Nel de Jager, winkelstraatmanager van o.a. de veelgeprezen Haarlemmerbuurt, om mogelijk van goede voorbeelden in de rest van Nederland te leren om zodoende het winkelhart voldoende toekomstbestendig te laten zijn. De PvdA roept het college op gebruik te maken van haar expertise.

Tijdens het onderzoek van de PvdA onder de lokale ondernemers kwam tevens naar voren dat de macht van de grote investeringsmaatschappijen m.b.t. het vastgoed als zeer groot wordt ervaren. De kleine ondernemers moeten ondanks de aanhoudende economische crisis enorme huurprijzen ophoesten. Kleine typisch Spijkenisser winkels dreigen daardoor te verdwijnen. Het MKB is de banenmotor van Spijkenisse. De PvdA is trots op echte ondernemers die diensten verkopen, die producten maken en die ontzettend veel werkgelegenheid bieden. In het MKB treffen we de echte ondernemers, die nieuwe oplossingen vinden, die nieuwe markten aanboren en die zelf risico’s durven lopen. Deze ondernemers worden gekoesterd door de PvdA. Dat is de reden waarom zij onze aandacht verdienen.

Wouter Struijk
Raadslid PvdA-Spijkenisse
Redactie SN
23-07-2012 09:39:32


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Lokale ondernemers gekoesterd door PvdA