Iets dichter bij de fusie met Bernisse

In de eerste (extra) gemeenteraad van Bernisse na het reces was er een pittige discussie over de plannen om samen te gaan met buurman Spijkenisse. Aan het eind van de vergadering was er ook nog een verrassende mededeling van een Raadslid.
De Raad heeft met een krappe meerderheid, 8 voor en 6 tegen, het voorstel van het College van B&W overgenomen om een onderzoek te doen naar de gemeenlijke herindeling van Bernisse en Spijkenisse. Hoewel er al veel duidelijk is, moet er op diverse terreinen nog flink wat onderzocht worden. In de raadsvergadering van december moet er dan een conceptplan voor de herindeling liggen. De raad gaat er dan voor het eerst een echt besluit over nemen. Als met het concept wordt ingestemd, kan er gewerkt worden aan een definitieve versie. Pas in maart 2013 moet er een definitief besluit tot herindeling genomen worden. Op 1 april 2013 moet dat verzoek tot herindeling bij de provincie liggen. Dan zijn op 1 januari 2015 Bernisse en Spijkenisse één gemeente.

Coalitie partijen LOB en D66/PvdA hebben voorgestemd, omdat zij de noodzaak tot herindeling inzien. CDA en VVD stemden tegen. Het CDA omdat zij een voorstander zijn van één gemeenlijke herindeling op het hele eiland Voorne-Putten, zij vinden dit eigenlijk een overbodige stap. De VVD is vooral tegen, omdat zij de noodzaak ervan nog niet helemaal goed kunnen inschatten. Het tempo waarin dit plan zich ontwikkeld is voor de liberalen iets te hoog, 1 januari 2018 is ook een goed tijdstip. Ook zij willen liever een herindeling op het hele eiland.

Vooral het LOB heeft aangegeven intensief met de bewoners van Bernisse over deze plannen te willen praten. Er was weer een forse delegatie uit Oudenhoorn. De ‘Hoornse Hoofden’, zoals zij zich noemden, spraken zich weer duidelijk uit voor een samenvoeging van Oudenhoorn met Hellevoetsluis. Gerard Karlas (LOB) antwoordde heel kort en krachtig: “De Raad gaat ervoor, dat Bernisse als geheel fuseert met Spijkenisse.” Tenzij…

Soms zit het venijn in de staart. Ongeveer een jaar geleden kwam oud-wethouder Marnix Trouwborst (VVD) terug in de Raad. Een jaar later verlaat hij, duidelijk teleurgesteld, diezelfde Raad weer. Hij is ondernemer en het is hem gebleken dat die twee werkzaamheden, Raadslid en het starten van een nieuw bedrijf, elkaar in de weg staan. Daarom nam hij nu definitief afscheid van de lokale politiek.
Martin M. Marcus
05-09-2012 12:25:00


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Iets dichter bij de fusie met Bernisse