Huishoudelijke hulp in de aanbieding

(ingezonden opinie)

Het is weer zover. Er komt weer een aanbesteding van de huishoudelijke hulp in Spijkenisse. Een spannende tijd voor de medewerkers die als huishoudelijke hulp werken, maar ook voor de klanten, de mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp en hun vertrouwde hulp wellicht gaan kwijtraken
De aanbesteding houdt in dat thuiszorgbedrijven en schoonmaakbedrijven hun personeel als huishoudelijke hulp kunnen aanbieden bij de Gemeente Spijkenisse. Doel hiervan is dat de zorg zo goed en goedkoop mogelijk kan worden geboden. De nadruk ligt echter op goedkoop. De Gemeente bepaalt aan de hand van de aanbiedingen van bedrijven, welk bedrijf het werk "gegund" wordt. De vorige keer dat dit gebeurde was ca 4 jaar geleden. Volgens toen vastgestelde regels moet dat aanbesteden om de 4 jaar gebeuren.

Nu is er inmiddels wel een en ander veranderd rond die regels. Afgelopen voorjaar zijn wetten aangenomen in de Eerste Kamer die daarvoor zorgden. Allereerst het initiatiefwetsvoorstel van Renske Leijten (SP) waarmee de Gemeenten niet langer verplicht zijn een aanbesteding te regelen. We hoeven deze procedure dus niet te doorlopen. Daarnaast een wetsvoorstel van voormalig Kamerlid Agnes Kant (SP) dat inhoudt dat er basistarieven voor huishoudelijke hulp komen. Met deze voorstellen wordt de marktwerking in de zorg tegengegaan. Er wordt meer aandacht gegeven aan kwaliteit dan aan prijs. En zo hoort dat ook, zo vinden wij.

Helaas houden die wijzigingen niet in dat er geen slachtoffers zullen vallen. Als een schoonmaakorganisatie de gunning krijgt (door middel van een veilingmodel) is het zeker niet ondenkbaar dat andere bedrijven, die nu de huishoudelijke hulp leveren, een aantal personeelsleden moeten ontslaan omdat men daar geen werk voor heeft. Die mensen gaan natuurlijk hard op zoek naar een andere baan en kunnen dan vaak bij het bedrijf dat de gunning wel krijgt, in dienst komen. Maar dan wel tegen een lager uurloon en niet in vaste dienst maar op tijdelijke basis. Dit is een zeer duidelijke achteruitgang in arbeidsvoorwaarden. Helaas heeft het College geen clausule in de gunning ingebouwd om die inkomensachteruitgang te voorkomen. En dat is naar onze mening een gemiste kans. Kennelijk vind het College het niet belangrijk dat mensen die keihard werken, in hun inkomen achteruit gaan. Daardoor zullen Huishoudelijke Hulpen in de komende periode geconfronteerd worden met de nare situatie dat zij hetzelfde werk, bij de zelfde klant tegen een lager loon mogen gaan doen. En dat is volgend de SP geen eerlijke zaak.
De kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt volgens de wethouder gewaarborgd door het klanttevredenheidsonderzoek. We mogen hopen dat alle klanten daaraan meedoen maar hebben niet de indruk dat je alleen met een klanttevredenheidsonderzoek de kwaliteit kunt waarborgen.
Zoals u van de SP mag verwachten, zullen wij de ontwikkelingen scherp blijven volgen.

Hans Mellink
SP-fractie Spijkenisse
Redactie SN
24-09-2012 16:10:13


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Huishoudelijke hulp in de aanbieding