Bijstandgerechtigden betalen de parkeergaragestrop

(ingezonden opinie)

Tijdens de raadscommissieavond ROB van vorige week kwam de 2e bestuursrapportage aan de orde. Hiermee worden de commissieleden op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken tot nu. In deze nota vielen er 2 grote bedragen op. 1 miljoen van de 1,5 miljoen door het rijk beschikbare gelden om bijstandgerechtigden van een uitkering te voorzien. Maar...
Het college denkt aan een half miljoen genoeg te hebben om alle uitkeringen van Spijkenisse te kunnen betalen. Er blijft dus nog 1 miljoen over en die wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve (spaarrekening ) van de gemeente.

Daarnaast is er ook een tegenvaller te melden van meer dan een miljoen tbv de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarages. Nu wordt het door de gemeente een greep gedaan uit de Algemene Reserve van de gemeente. Als oorzaak worden de bezoekers van de parkeergarages aangewezen. Want zij laten het tijdens de kredietcrisis afweten. De bezoekers komen nu nog maar 1 uur en 5 minuten terwijl het in het verleden minstens anderhalf uur in het stadcentrum verbleven.

De vraag is of de tekorten op die manier verklaard mogen worden. Volgens de SP fractie is er een overdaad aan overdekte parkeerplaatsen. Wie heeft die vele parkeergarages gebouwd?
In 2011 heeft de SP fractie om parkeercijfers van 2009 en 2010 gevraagd. Die heeft de fractie tot nu toe nooit mogen ontvangen. Het college geloofde in de blauwe ogen van een adviesbureau dat fraaie parkeercijfers produceerde die nu duidelijk niet uitkomen. Volgens verklaring van de wethouder eertijds hoorde het adviesbureau tot de “eredivisie”op adviesgebied.
Wethouder ’t Hart heeft daar nu ook duidelijk twijfels over. Hij heeft verzocht om een 2e adviesbureau dat meer ervaring heeft met het exploiteren van parkeergarages.

Het probleem zit echter niet in het exploiteren van parkeergarages maar in de gevolgen van het bouwen voor leegstand. De vraag is of het College met haar bouwbesluiten te gemakkelijk en weinig kritisch is uitgegaan van wat anderen beweren. Dit kost de gemeente nu geld, veel geld en dat ten koste van uitkeringsgerechtigden die eerder al hebben moeten inleveren en nog meer gaan inleveren.
De wethouder komt nu met het argument dat men na het bouwen van een bibliotheek niet achteraf op die plek een ondergrondse parkeergarage kan bouwen. Dan kan een goed argument zijn maar geldt dat ook voor de parkeergarage aan het Kolkplein? Men had daar de funderingspalen kunnen slaan om later , indien parkeercijfers bekend werden, die parkeergarage alsnog te laten bouwen. Volgens de SP fractie is het College te gretig geweest in haar bouwwoede. Dat breekt Spijkenisse nu op.
Binnenkort kunnen de commissieleden hierover op een themaavond debatteren en suggesties doen. Om een goed oordeel te kunnen vellen moeten aan de fracties dan wel de actuele en volledige cijfers per parkeergerage geleverd te worden. Want : meten is weten!

Fred Ritskes
Steunlid SP-fractie Spijkenisse
Redactie SN
27-09-2012 09:08:24


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Bijstandgerechtigden betalen de parkeergaragestrop