Positief kritisch over de toekomst met Bernisse

(ingezonden opinie)

De gemeente Spijkenisse vraagt inwoners van Spijkenisse binnenkort weer de leefbaarheidsmonitor in te vullen. Dit jaar zijn er naast de gebruikelijke vragen over veiligheid op straat, de kwaliteit van de voorzieningen en de omgang met jeugd ook vragen over de herindeling met Bernisse.
De VVD-Spijkenisse heeft de afgelopen periode de mening van de mensen op het Uitplein gevraagd over Spijkenisse en over de mogelijke herindeling met Bernisse.
Daarnaast heeft de VVD-Spijkenisse tweemaal de mening van haar leden over de herindeling met Bernisse opgevraagd.

Over Spijkenisse
De vraag aan de mensen op het Uitplein was welk cijfer men op dit moment aan Spijkenisse geeft. De scoremogelijkheid was van nul tot tien. Veertig mensen van jong tot oud hebben meegewerkt aan de peiling en de scores waren opvallend positief. Van de 40 mensen gaven er 6 een 10 aan Spijkenisse en 3 mensen een 9. Het meest gegeven cijfer was een 8, die werd 18 keer gegeven. De 7 kwam 8 keer voor op de scorelijst. Bij elkaar zijn dit 35 heel tevreden mensen. Een dikke voldoende dus voor Spijkenisse!

De motivatie voor hun hoge cijfer was vaak het hebben van een betaalbare woning met fijne woonomgeving, het mooie centrum en het niveau van de voorzieningen in Spijkenisse. Veelgenoemd punt van voor verbetering is de ontsluiting van de stad.

Herindeling Spijkenisse - Bernisse
De afgelopen maanden zijn er stappen gezet in het herindelingsproces tussen Bernisse en Spijkenisse. Momenteel gaat de gemeente Bernisse in het kader van het draagvlakonderzoek langs haar inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente Spijkenisse zal ook draagvlakonderzoek houden. Binnenkort organiseert de gemeente een avond voor inwoners en bedrijven om over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Wij hebben de afgelopen weken meer dan 100 inwoners én onze leden uitgebreid naar hun mening gevraagd over dit onderwerp. De uitkomsten geven aan dat beide groepen positief kritisch zijn als het gaat om een eventuele herindeling tussen Spijkenisse en Bernisse. De eventuele nieuwe gemeente is een completere gemeente dan de beide gemeenten apart. Wel vinden ze dat de toekomstplannen voor en dienstverlening van Spijkenisse er niet onder mogen leiden en er geen extra kosten als gevolg van de fusie voor de inwoners aan vast mogen zitten. Verder valt op dat er ook een groep is die geen mening over het herindelingsproces heeft. Het heeft (nog) geen betekenis voor hen gekregen.

Standpunten VVD-Spijkenisse
De VVD-Spijkenisse heeft tijdens de diverse raadsbijeenkomsten over het herindelingsproces het standpunt ingenomen dat we positief zijn over een eventuele samenvoeging van beide gemeenten. Tegelijkertijd zijn we kritisch op de effecten op de lokale lasten, zoals de Onroerend Zaak Belasting (OZB). De VVD-Spijkenisse wil niet dat deze stijgt als gevolg van de eventuele fusie. Verder zijn beide gemeentebesturen verantwoordelijk voor een eigen gezonde bedrijfsvoering tot aan de fusiedatum van 1 januari 2015. De eigen bezuinigingen moeten dan ook zelf worden volbracht. Fusie is geen oplossing voor huishoudboekjes ‘in het rood’. Die moeten van beide gemeenten ook voor de fusie gewoon op orde zijn.

VVD-afdeling Spijkenisse
Redactie SN
15-10-2012 09:20:20


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Positief kritisch over de toekomst met Bernisse