Verkeerslichten Groene Kruisweg worden vernieuwd

Op 29 oktober wordt begonnen met werkzaamheden voor de vervanging van verkeerslichten op een tweetal kruisingen van de Groene Kruisweg. De verkeerslichten op de kruising Groene Kruisweg- Hekelingseweg- Winston Churchilllaan zijn als eerste aan de beurt, daarna worden de lichten op de kruising Groene Kruisweg-Stationsstraat- Rozenlaan vervangen
Behalve de vervanging van de verkeerslichten worden ook asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor ís avonds en ís nachts de kruisingen enkele keren worden afgesloten.
De verkeersomleidingen worden met borden aangegeven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het eind van dit jaar afgerond.

De vervanging van de (verouderde) verkeerslichtinstallaties is nodig om technisch aansluiting te krijgen op de Verkeersmanagement Centrale van Rijkswaterstaat in Rhoon. Deze centrale zorgt er onder andere voor dat verkeer in de regio tijdens spitsperiodes en bij incidenten verspreid wordt, waardoor de doorstroming van het verkeer in de regio zo veel mogelijk gehandhaafd blijft. Hierover zijn in verband met de verbreding van de A15 regionale afspraken gemaakt. De verkeerslichten op de kruisingen Groene Kruisweg-Schenkelweg en Groene Kruisweg-Zwembad zijn al technisch geschikt om op de verkeerscentrale te worden aangesloten, evenals de nog aan te leggen installatie bij De Levende Steen.
Redactie SN
18-10-2012 15:13:34


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Verkeerslichten Groene Kruisweg worden vernieuwd