Kinderpardon een feit

Mede op initiatief van de PvdA drong Spijkenisse aan op een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen. Nu het nieuwe kabinet inderdaad voornemens is een dergelijk pardon in te voeren, herinnert Wouter Struijk ons daar graag aan.
(ingezonden opinie)

Afgelopen week tijdens de bekendmaking van de maatregelen opgesteld in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA is duidelijk geworden dat er een kinderpardon komt. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van o.a. de PvdA Spijkenisse ingediend in de gemeenteraadsvergadering van januari 2012.

Volgens de PvdA is het wezensvreemd om gewortelde asielkinderen terug te sturen naar het land van hun ouders. Het kinderpardon introduceert een toelatingsgrond voor deze kinderen zodat zij in Nederland kunnen blijven. Het kinderpardon is een initiatief dat voortkomt uit de treurige situatie die is ontstaan rond Mauro. Hij die inmiddels symbool staat voor nog enkele honderden kinderen die in eenzelfde situatie verkeerden. Dit kinderpardon geeft deze kinderen de kans om een toekomst in Nederland op te bouwen.

Wouter Struijk
PvdA Spijkenisse
Redactie SN
04-11-2012 16:58:03


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Kinderpardon een feit