Innovatie laag op de grond

Innovatie kan ook zeer aards en down to earth zijn. Dat bewijst de gemeente Spijkenisse met een alternatieve aanleg van het fietspad langs de Hekelingseweg. Op het stuk tussen de Meeldijkk en Hekelingen was het tegelpad er niet best aan toe. Een alternatieve manier van aanleggen en materiaalgebruik moet voor 20 jaar soelaas bieden, is goedkoper en beter voor het milieu.
Voor de renovatie van het fietspad langs de Hekelingseweg is gekozen voor een nieuwe, duurzame en milieuvriendelijke werkmethode. Bovendien gaat het vernieuwde fietspad langer mee en is de nieuwe methode ook nog eens goedkoper dan bij de tot nu toe gebruikelijke renovaties.
De werkzaamheden aan het fietspad worden op dit moment afgerond.

De huidige fietspaden, nu nog vaak voorzien van betontegels, zijn gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals oneffenheden door wortels of wegspoeling. Gevolg hiervan is een regelmatig terugkerend onderhoud. Het fietspad aan de Hekelingseweg in Spijkenisse was hier een voorbeeld van. De nu gehanteerde manier van renovatie zorgt er voor dat in de toekomst bijna geen onderhoud meer nodig is.

Voor de nieuwe fundering van het fietspad werd gebruik gemaakt van de al aanwezige funderingsmaterialen. Na het verwijderen van de tegels hoefde het zand daardoor niet te worden afgevoerd. Door de al aanwezige zandlaag werden cement en wat toevoegingen aangebracht, waardoor een nieuwe, sterke fundering ontstond. Over de nieuwe fundering werd een zes centimeter dikke rode deklaag van hoogwaardig, sterk en elastisch beton aangebracht. Gebruik van onnodig veel nieuwe grondstoffen werden op deze manier overbodig. De methode betekende niet alleen dat er minder af- en aanvoer nodig was (en dus minder uitstoot van CO2), maar dat ook een lagere prijs per m2 kon worden bereikt.

Door de nieuwe methode is het comfort voor de gebruikers sterk verbeterd. De nieuw aangebrachte deklaag is egaal en zonder voegen en de struiken in de berm kunnen door de sterkte van het beton geen oneffenheden meer veroorzaken. Het is de bedoeling dat het vernieuwde fietspad weer zon 20 jaar meegaat.

De renovatie van het fietspad is het eerste project in de regio dat volgens de nieuwe methode is uitgevoerd. Inmiddels is er ook al belangstelling vanuit de Stadsregio voor dit project.
Redactie SN
19-11-2012 16:25:05


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Innovatie laag op de grond