Geplande dijkdoorbraak Maasvlakte 2 geslaagd

Een dijkdoorbraak is meestal niet gepland. Bij de uitbreiding van de Maasvlakte is dat anders. Daar werd vanmorgen een dam met opzet verlaagd, waarna de natuur er wel raad mee wist. Daarmee is weer een stap gezet naar de realisatie van de Maasvlakte 2.

Lees het onderstaande persbericht van het Havenbedrijf Rotterdam.
Om Maasvlakte 2 voor de scheepvaart toegankelijk te maken is vanmorgen op de grens van Maasvlakte 1 en 2 een tijdelijke dam verlaagd en vervolgens door de vloed overspoeld. Door het opkomende water nam de stroomsnelheid steeds meer toe en spoelde veel zand weg. Hierdoor is een verbinding tussen het Maasvlakte 2 en de bestaande Yangtzehaven op Maasvlakte 1 ontstaan. De komende weken wordt deze verbinding door aannemerscombinatie PUMA (Boskalis en Van Oord) verbreed tot 600 meter en verdiept tot 20 meter. Daardoor is vanaf het voorjaar Maasvlakte 2 bereikbaar voor zeeschepen.

De doorbraak trok veel aandacht. In informatiecentrum FutureLand waren vanaf 8.30 uur rechtstreekse beelden te zien van de doorbraak. Enkele honderden bezoekers volgden die met live commentaar van onder andere de projectdirecteur van PUMA die op de locatie van de doorbraak stond.

Aannemerscombinatie PUMA is volgens planning in het tweede kwartaal van 2013 gereed met alle werkzaamheden. Dan resten vooral deelprojecten voor de realisatie van weg en spoor waarvoor het Havenbedrijf Rotterdam andere aannemers heeft gecontracteerd. De aanleg van Maasvlakte 2 verloopt nog steeds conform de planning en binnen het geraamde budget.
Redactie SN
25-11-2012 19:45:24


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Geplande dijkdoorbraak Maasvlakte 2 geslaagd