Het eerste politiek café van de PvdA

(ingezonden bijdrage)

Op woensdagavond 28 november organiseerde de afdeling Spijkenisse van de PvdA het eerste Politiek Café, gehouden in Bar Tops in de Voorstraat. Het thema van de avond was: Bestaanszekerheid en Burgerparticipatie
De overheid trekt zich op veel gebieden terug en eist van de burger meer zelfredzaamheid, betrokkenheid, vertrouwen op eigen kracht - maar wat betekent dat in de praktijk voor de burger?
Of we het er mee eens zijn of niet: feit is dat de burger minder op de overheid kan terugvallen. Om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip terecht komen, is het dus nodig om te zorgen voor vervangende vangnetten.

Hoe doen we dat? Daarover werd, onder leiding van Toby Witte, in een panel van gedachte gewisseld door John Kerstens, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en voormalig voorzitter van de FNV Bouwbond; Gert-Jan Alberts, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Spijkenisse; Mariëtte Dirkzwager van de Stichting Eigen Kracht en Frans Stroo, SWO (Stichting Welzijn Ouderen) Spijkenisse.

De zorg voor bijv. ouderen gaat veranderen: die wordt in de (zeer nabije!) toekomst uitgevoerd door de gemeente. Zijn de gemeenten daarop voorbereid? Uit de uiteenzettingen van de panelleden en vragen en opmerkingen uit het publiek bleek dat velen bezorgd zijn dat er mensen tussen wal en schip zullen raken. Er zal dan ook een groter beroep moeten worden gedaan op familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Men vreest dat zo’n 5 procent van de mensen die een beroep doen op zorg het niet op eigen kracht zullen redden. Deze mensen mogen niet in de steek worden gelaten, vond iedereen.

Werk is een van de belangrijkste bronnen van inkomen en welzijn. Maar krijgt iedereen werk? Volgens John Kerstens moet de PvdA kritisch blijven t.a.v. dit probleem. De mooie plannen mogen geen sausje zijn om de werkelijke inhoud te verbergen, en de gemeenten moet geen Mission Impossible worden opgedrongen. Frans Stroo van de SWO vreest dat de nieuwe plannen gedoemd te zijn mislukken als er niet goed wordt samengewerkt tussen gemeente en de organisaties die zich met zorg bezig houden. Ook signaleerde hij dat die organisaties in de alledaagse praktijk weliswaar goed samenwerken, maar dat op hoog niveau vaak concurrentie heerst, wat volgens hem niet goed is voor de zorgverlening. Ook vreest dat hij dat voor heel oude mensen, als zij langer thuis moeten wonen, de situatie verslechtert.

Mariëtte Dirkzwager zette uiteen wat de Eigen Kracht Centrale is en hoe die werkt: met Conferenties waar de mensen zelf de regie nemen over hun problemen in het gezin of de straat, de buurt, de wijk. In Rotterdam zijn al 470 van dergelijke conferenties gehouden en in Amsterdam, waar toenmalig wethouder Lodewijk Asscher er mee begon, zelfs meer dan 1000. Zo zijn er bijv. minder uithuisplaatsingen van kinderen, doordat de kring rond een dergelijk gezin betrokken raakt bij de problematiek en zich ook betrokken vóélt en verantwoordelijkheid neemt.

Het publiek stelde kritische vragen en bood soms concrete oplossingen – zoals de Stichting Werk & Sollicitatie die mensen helpt met solliciteren (presentatie, goede sollicitatiebrieven schrijven). De avond stond open voor iedereen. Dat was dan ook goed te merken: naast uiteraard veel leden van de PvdA troffen wij mensen aan van de SP, D66, VVD, Humanitas, zorginstellingen, de Cliëntenraad – jong en oud, mannen en vrouwen. De lokale band In Between zorgde voor stevige muziek en zang. Met ook nog een opkomst van 60 a 70 mensen kan deze eerste editie van het Politiek Café geslaagd worden genoemd.

Jan Bontje
Commissie politiek Café van de PvdA Spijkenisse
Redactie SN
01-12-2012 21:24:07


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Het eerste politiek café van de PvdA