Het ziekenhuis geeft een weerwoord

Na de diverse negatieve berichten over de afdeling cardiologie, kwam het Ruwaard van Puttenziekenhuis onlangs ook nog eens negatief in het nieuws over een verkeerde diagnose voor longkanker. Het AD en anderen berichtten er over.

In het onderstaande persbericht geeft het ziekenhuis een reactie.
Gang van zaken oncologie

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is door veel media benaderd naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad, waarin een patiënt zijn verhaal doet. Vanwege regelgeving rondom privacy kan en mag het Ruwaard van Putten Ziekenhuis niet in de media ingaan op op vragen over medische gegevens van patiënten.

Het ziekenhuis heeft bij monde van de woordvoerders uitgelegd hoe de algemene werkwijze is bij het vermoeden en bij de constatering van kanker. Voor de volledigheid herhalen wij die nogmaals op schrift.

Bij een vermoeden en/of bij constatering van oncologie bespreken specialisten van ziekenhuizen in de regio Rijnmond dit met elkaar. Dus ook het Ruwaard van Putten Ziekenhuis bespreekt oncologiepatiënten met specialisten uit andere ziekenhuizen in de regio. De bespreking vindt plaats in een regionale oncologiegroep.

Die groep bestaat uit:
• Chirurgen
• Radiotherapeuten (bestraling)
• Radiologen (foto's)
• Pathologen anatoom (weefselonderzoek)
• Artsen betrokken van vakgroepen, bijvoorbeeld longarts, dermatoloog, etc.

Gezamenlijk wordt de diagnose gesteld en wordt bepaald welke behandeling ingezet zal worden. Er is nooit sprake van solitair handelen door één specialist.

Alvorens een operatieve ingreep plaatsvindt, worden eerst cellen onderzocht. Als blijkt dat het om kankercellen gaat, dan wordt in sommige gevallen een deel van het weefsel rondom de aangetroffen kankercellen weggehaald.

De medische gang van zaken van de in het Algemeen Dagblad beschreven casus is eerst door de interne veiligheidscommissie van het ziekenhuis en vervolgens door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) getoetst en inmiddels afgesloten. Daarnaast heeft ook schadeverzekeraar Medirisk de casus getoetst en aansprakelijkheid afgewezen.
Redactie SN
02-12-2012 21:13:03


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Het ziekenhuis geeft een weerwoord