Zonder respect geen voetbal

De voetbalvelden van de amateurverenigingen lagen er vredig bij vanmorgen. De zon scheen, het veld winters wit en voor de rest vooral rust. Zo ook bij voetbalvereniging Spijkenisse.
Maar in het clubhuis was het des te drukker. Ook hier werd de oproep van de KNVB gevolgd om deze ochtend een bezinningsbijeenkomst te houden, of een discussie over hoe verschrikkelijke incidenten zoals in Amsterdam vorig weekend voorkomen kunnen worden.
Het geweld, verbaal en fysiek, zou in het algemeen een stuk minder kunnen.
Veel leden, vooral kader zoals leden van diverse commissies, trainers en bestuur waren naar het clubhuis gekomen. Volgens voorzitter Richard Sitton waren het er aanmerkelijk meer dan bij een ledenvergadering. De vereniging had gekozen voor een forumdiscussie. Onder andere een vertegenwoordiger van de KNVB en wethouder Mijnans hadden plaats genomen in het panel. Peter Houtman leidde de discussie.

De heer van der kroon van de KNVB vertelde wat de bond momenteel zoal doet om agressie op en rond de velden te temperen. Zo zijn er certificaten voor verenigingen die actief sturen op gewenst gedrag. Maar de wil moet er in een vereniging natuurlijk wel zijn.

Bij voetbalvereniging Spijkenisse zijn de laatste jaren 20 leden verzocht de vereniging te verlaten of gewoon weggestuurd. Op een ledental van 1.000 is dat niet veel, maar bedacht moet worden dat deze leden het dan ook echt te bont hadden gemaakt.

Het werd gelukkig niet alleen heen en weer praterij tussen de mensen aan de forumtafel. De aanwezigen in de zaal stelden vragen en reikten praktische mogelijkheden aan voor verbetering.
Zo werd beaamd, dat de leden elkaar en het publiek te weinig aanspreken op ongewenst gedrag. Ook zou men de gastteams nadrukkelijker kunnen ontvangen en daarbij wijzen op de huisregels.
Iedereen leek het wel eens met de stelling dat eenmaal weggestuurd bij vereniging A dat niet moet betekenen dat je het bij geen een andere vereniging meer mag proberen. Iedereen heeft recht op een tweede kans, zeker de jeugd. Maar misschien zou het toch wel verstandig zijn als een vereniging weet dat een lid elders is weggestuurd. Dan kan die de eerste tijd wel wat extra in de gaten gehouden worden.

En van de trainers gaf aan dat hij maar beperkte mogelijkheden heeft om bij te sturen. Het is de maatschappij als geheel die verruwt, in de vereniging zien we daar een afspiegeling van. Dat neemt niet weg dat een trainer misschien wat strenger mag zijn op dit gebied en wellicht bij keuzes omtrent de opstelling en het wel of niet aanspreken op gedrag het belang van fair play zwaarder moet laten wegen dan dat van de wedstrijdresultaten.

Misschien zou de vereniging meer gebruik kunnen maken van de pedagogische kennis die de leden van de vereniging hebben.

Zoals bij veel verenigingen is ook de betrokkenheid van de ouders bij v.v. Spijkenisse een probleem. Bij sommige andere verenigingen kunnen ouders hun kind wel aanmelden, maar dan hoort daar ook de verplichting bij iets voor de club te doen. Daarmee wordt ook de idee van ik parkeer mijn kind een paar uur per week bij de vereniging en wat daar gebeurt ben ik niet verantwoordelijk voor uit de weg gegaan. De ouder wordt onderdeel van de vereniging en zal kunnen helpen bij het elkaar bij de les houden.

In de zaal werd geopperd om de buitenspelregel bij de amateurs af te schaffen. Want die regel geeft de meeste aanleiding tot discussies en ergernissen van spelers en ouders langs de lijn. De vaak nauwelijks opgeleide lijnrechter staat dicht bij het publiek, maakt snel een fout en krijgt de nodige verbale messen in zijn rug. In Amsterdam was het tenslotte ook een grensrechter het slachtoffer van het geweld.

Ook zou, net als bij rugby, ingevoerd kunnen worden dat het absoluut verboden moet worden om tegen de scheidsrechter te spreken. Een beslissing in twijfel trekken zou dan helemaal niet moeten mogen.
Een trainer gaf aan dat de focus vooral moet liggen op de pedagogische aanpak van de pubers. Een time-out zou als afkoeling goed kunnen werken was zijn oordeel.
Voor een normen en waardencommissie meldden zich spontaan een paar leden aan.

Maar algemeen was het besef, dat wil je het echt grondig aanpakken, daar veel tijd en energie in gestoken zal moeten worden. En dan zijn we meteen bij het andere probleem waar menig sportvereniging mee worstelt. Er zijn veel te weinig mensen die bereid zijn om tijd te steken in vrijwilligerswerk voor de verenging.
Het probleem voor 100% oplossen zal dus zeker niet mogelijk zijn. Maar na vandaag is iedereen wel weer eens bewust gemaakt van het feit dat elementair fatsoen wel een randvoorwaarde is voor het spelplezier dat voetbal kan bieden.
Ate Smit
08-12-2012 21:10:32


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Zonder respect geen voetbal