Overheid strenger bij overtreding bijstandsregels

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.
Wethouder Christel Mourik: “Een WWB-uitkering is alleen bedoeld voor die mensen die het echt nodig hebben. Wie een uitkering ontvangt maar daar geen recht op heeft, pleegt fraude. Daarom pakken wij uitkeringsfraude hard aan. De ten onrechte uitbetaalde uitkering wordt altijd in zijn geheel teruggevorderd.”

De aangescherpte regels hebben dus alleen gevolgen voor mensen die de regels overtreden. Volgens de nieuwe regels moet bij overtredingen het teveel ontvangen geld volledig worden terugbetaald. Daar bovenop wordt hetzelfde bedrag als boete opgelegd. Bij herhaling wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan de gemeente na de tweede overtreding een bijstandsuitkering maximaal drie maanden stopzetten.

“Hoewel ik vind dat overtredingen steng bestraft moeten worden, moet er voor gewaakt worden dat overtreders door onwetendheid in de problemen komen. Daarom vinden we het belangrijk te zorgen voor goede voorlichting. De hoge boetes kunnen namelijk grote gevolgen hebben. We kunnen daarom niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om wijzigingen aan de gemeente door te geven. Neem bij twijfel contact op met de klantmanager, die precies kan uitleggen hoe het zit”, aldus wethouder Mourik.

Waar moeten ontvangers van een bijstandsuitkering op letten?
De gemeente baseert de hoogte van de uitkering op basis van een aantal gegevens die zij krijgen van de bijstandsgerechtigde. Als deze gegevens onjuist zijn kan dit betekenen dat er teveel bijstand wordt uitgekeerd. Het is dus heel belangrijk dat wijzigingen in de situatie direct door worden gegeven aan de gemeente. Neem bij twijfel ook altijd contact op met de gemeente. Zo worden een hoop problemen voorkomen.

1.Veranderingen in leefsituatie
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de leefsituatie. Voor alleenstaanden gelden andere bedragen dan voor mensen die samenwonen. Soms hebben mensen helemaal geen recht meer op een uitkering. Dus als er iets verandert in de leefsituatie moet dat direct gemeld worden.

2.Het verrichten van betaald werk
Ook al is het maar een dagje werk of een ochtendje in de week, als er geld verdiend wordt moet dat worden opgegeven. Alle inkomsten moeten worden gemeld bij de gemeente.

3.Het hebben van eigen vermogen
Voor mensen met een bijstandsuitkering geldt dat de waarde van hun bezittingen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Het gaat hierbij om zaken als spaargeld, aandelen maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen (koop)woning gelden aparte regels.

Landelijke campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit.nl’
Veel mensen in Nederland hebben te maken met het sociale stelsel, bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde, als gepensioneerde of als werkgever. In de periode van 26 november t/m 9 december voert het ministerie van SZW in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten landelijk campagne om mensen te informeren over de strengere straffen die dus niet alleen gelden voor mensen met ene bijstand maar bijvoorbeeld ook voor mensen die een WW-uitkering of een AOW-pensioen ontvangen. Ook voor werkgevers worden de boetes bij overtredingen fors verhoogd.

De campagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit.’ is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met UWV, de SVB en gemeenten. Meer informatie is te vinden op weethoehetzit.nl; dé wegwijzer in regels bij uitkeringen.
Redactie SN
12-12-2012 22:26:06


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Overheid strenger bij overtreding bijstandsregels