Wijziging afvalinzameling Spijkenisse

Rond de feestdagen wordt door afvalinzamelaar Reinis de dienstverlening in Spijkenisse aangepast. Dat geldt zowel voor de kerstdagen als de jaarwisseling en heeft betrekking op de inzameling van minicontainers en de opening van de Stadswerf. Er wordt op andere dagen ingezameld en de Stadswerf is tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten.
De inzamelroutes voor de minicontainers van eerste en tweede kerstdag worden op zaterdag 22 december gereden. Op zaterdag 29 december rijdt de vuilniswagen de route van nieuwjaarsdag. Voor beide wijzigingen geldt dat Reinis op een ander tijdstip langs kan komen dan gewoonlijk. De containers moeten dus om 7.30 uur op de inzamelplaats staan.

In de aanloop naar de jaarwisseling sluit Reinis in heel Spijkenisse een groot aantal van de ondergrondse containers tijdelijk af. Dat gebeurt om schade door vuurwerk te voorkomen. Om dezelfde reden wordt er in december ook een groot aantal afvalbakken tijdelijk weggehaald. Na de jaarwisseling worden de sloten weer verwijderd en worden de afvalbakken in fasen teruggeplaatst.

Op zaterdag 5 januari haalt Reinis in heel Spijkenisse afgedankte kerstbomen op. Voor elke boom wordt vijftig eurocent betaald. Wie meer dan 50 bomen heeft verzameld, dient dat vrijdag 4 januari voor 12.00 uur bij de Stadswerf aan te melden.
Redactie SN
19-12-2012 08:56:19


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Wijziging afvalinzameling Spijkenisse