Weer een overschrijding op De Boekenberg

Werkelijk alle politieke partijen in de Spijkenisser gemeenteraad hebben grote moeite met weer een overschrijding van kosten tijdens de bouw van De Boekenberg. Zij zijn allen ook erg bang voor kostenstijgingen tijdens de bouw van theater ‘De Stoep’. Daarvan is nu al wel bekend, dat de oplevering vertraagd is. Het wordt mei, in plaats van februari 2014.
Niet alleen het forse bedrag 2,8 miljoen, veroorzaakt door meerdere extra posten en verschuivingen in het plan, maar vooral de manier waarop het College van B&W deze extra kosten pas in een heel laat stadium bekend gemaakt heeft, deed bij veel politici de nekharen rijzen. Werkelijk alle politieke partijen wilden hier een zegje over doen. Grootste coalitiepartij ONS begrijpt niet, dat alleen de allure van het gebouw de reden is van de kostenoverschrijdingen. Het argument “Het gebeurt vaak bij de overheid” hoeft niet te leiden tot meerkosten. De post onvoorzien was veel te laag. Gert-Jan Alberts (PvdA): “We stemden wel in, maar we voelen ons nu toch echt in de maling genomen. We hebben dan ook geen begrip voor de later genomen beslissingen over het meerwerk. Het is niet voor het eerst, maar hopelijk wel voor het laatst!”

De jarige fractievoorzitter Bert Veenstra (VVD) is erg bezorgd over het feit, dat de Raad zo heel erg laat geïnformeerd werd: “We moeten dit echt in de toekomst voorkomen.” De kleinste coalitiegenoot, CDA, vindt dat het eigenlijk niet moet kunnen. De project administratie was duidelijk niet op orde; hier moet lering uit getrokken worden. Bernard Tebrugge (CU/SGP) wees op een ander feit: “Als je met een internationaal beroemde architect werkt, levert het altijd de hoofdprijs op. Hoe voorkomen we dus een nieuwe financiële strop, dat door een andere wereld beroemde architect getekend is?”
Hierbij duidde hij duidelijk op de alom aanwezig angst, dat de bouw van het theater (een ander en even uniek gebouw) ook veel duurder gaat uitpakken dan nu gedacht. Volgens de wethouder zijn er inmiddels maatregelen getroffen om eventuele toekomstige overschrijdingen te voorkomen. Er komt nu ook een projectbureau, die de hele bouw van het theater strak begeleid. Het College zal de Raad veel beter informeren.

Wethouder Gert-Jan ‘t Hart trok al heel snel het boetekleed aan: “Ik geeft toe, dat het College de Raad niet in staat heeft gesteld, de rol van controlerend orgaan niet goed te spelen.” Daarna somde hij een flink aantal redenen voor de kostenverhogingen op. Zo zijn er tijdens de bouw veranderingen in de regelgeving gekomen, is er met de kantoorruimte van de bieb geschoven, werd geprobeerd meer vierkante meters commercieel te verhuren en hoopte men meerwerk door minderwerk te compenseren (hetgeen niet altijd is gelukt). Ook zijn er binnen de gemeentelijke organisatie fouten gemaakt en is het project een poos vertraagd, waardoor kosten van projectleiding en architect opliepen.

Arjun van der Dussen (D66) reageerde daar direct en nogal stevig op: “Geef nu niet de schuld aan de eigen organisatie om daarna zelf het lint door te knippen! U bent er politiek verantwoordelijk voor!” Daarna zorgde hij voor een vrolijke noot, door te pleiten voor een vrouwencommissie die de bouw begeleid; want zij komen vaak met hele logische oplossingen, waar mannen niet aan denken. “Want de ramen moeten toch gelapt kunnen worden?” Er wordt nu binnen andere budgetten gezocht om deze overschrijdingen op de bieb te compenseren. Dat leidde onmiddellijk tot de conclusie, dat er diverse andere zaken dus niet door kunnen gaan.
Martin M. Marcus
13-12-2012 21:22:12


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Weer een overschrijding op De Boekenberg